Presentación

ASOCIACIÓN CULTURAL E GASTRONÓMICA “LAXE QUERE TAPEARTE”

Os fins da Asociación son os seguintes:

a) A promoción e difusión da gastronomía e a cultura.

b) A defensa e enxalzamento do noso patrimonio monumental, documental, bibliográfico, arqueolóxico e etnolóxico.

c) A aprendizaxe de técnicas gastronómicas, vinícolas e produtos marítimos, e a divulgación das mesmas.

d) Propiciar e estimular en ambiente de humor, as relación de amizade e camaradería entre os membros da Asociación.

E para a súa consecución desenvolve as seguintes actividades:

a) Rutas gastronómicas periódicas na localidade.

b) Organización de eventos, charlas, conferencias, coloquios, actuacións musicais, xornadas, excursións, e todo tipo de manifestación cultural e artística que promova os fins anteriormente expostos.

c) Promoción da dieta mediterránea como realidade gastronómica e social, con atención ó fomento do produto autóctono, en tódalas súas variedades, tan abundante na nosa Comunidade.

d) Visita a lugares de interese en atención a súa riqueza gastronómica e cultural.

e) Hermanamento e confraternización con outras Asociacións Gastronómicas e Culturais.

f) Adquirir e posuír bens de toda clase e por calquera título, así coma celebrar actos e contratos de todo xénero.

g) Realización de cursos de perfeccionamento culinario para os membros da Asociación, sobre todo receitas que procedan preferentemente das familias dos socios, coa finalidade de preservar o acervo gastronómico da nosa localidade, e moi especialmente, como modesto homenaxe á valiosísima cultura culinaria herdada das nosas avoas e nais.

h) Todas aquelas actividades que axuden á consecución dos fins propostos, conforme ás Leis e ós Estatutos.  

XUNTA DIRECTIVA PRESIDENTE: Fernando Paredes Correa

VICEPRESIDENTE: José Pérez Lavandeira

SECRETARIA: Natalí Asorey Zarraquino

TESOUREIRA: Victoria Vilariño

VOGAIS: Uns cuantos


Portal cidadán de Laxe © by Abertal