Impostos

Documento descargable

I.A.E.

ORDENANZA FISCAL Nº 15, REGULADORA DO IMPOSTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS. Publicación definitiva BOP Nº 16 de 21-01-1992

Descargar
Documento descargable

I.B.I.

ORDENANZA FISCAL N 1, REGULADORA DO IMPOSTO SOBRE BENS INMOBLES

Descargar
Documento descargable

I.C.I.O.

ORDENANZA FISCAL N. 2 REGULADORA DO IMPOSTO SOBRE CONSTRUCCIÓNS, INSTALACIÓNS E OBRAS

Descargar
Portal cidadán de Laxe © by Abertal