Ordenanzas

Documento descargable

ANIMAIS

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DA LICENZA POLA POSESIÓN DE ANIMAIS POTENCIALMENTE PERIGOSOS, DO SEU REXISTRO, E DA SECCIÓN LOCAL DO REXISTRO DE ANIMAIS DE COMPAÑÍA

Descargar
Documento descargable

AXUDA A DOMICILIO

Ordenanza da prestación do servizo de axuda no fogar do Concello de Laxe [PDF] - (PUBLICADA NO BOP DA CORUÑA NÚM. 69 DO 10 DE ABRIL DE 2014)

Descargar
Documento descargable

BANCO DO TEMPO

REGULAMENTO DO RÉXIME INTERNO DO BANCO DE TEMPO DO CONCELLO DE LAXE

Descargar
Documento descargable

CIRCULACIÓN E USO DE VÍAS

ORDENANZA XERAL MUNICIPAL SOBRE TRÁFICO, CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS A MOTOR SEGURIDADE VIAL NESTE CONCELLO [BOP DA CORUÑA do 18/02/2011]

Descargar
Documento descargable

CIRCULACIÓN E USO DE VÍAS 2ª PARTE [CORRECCIÓN DE ERROS]

Nesta descarga aparece a táboa final que foi obviada na publicación desta ordenanza y que foi corrixida nunha posterior publicación no BOP [14/4/2011]

Descargar
Documento descargable

PARELLAS DE FEITO

REGULAMENTO DO REXISTRO DE PARELLAS DE FEITO.

Descargar
Documento descargable

PROTECCIÓN DE DATOS

REGULACIÓN PARA A CREACIÓN, MODIFICACIÓN OU SUPRESIÓN DOS FICHEIROS AUTOMATIZADOS DE DATOS DE CARÁCTER PERSOAL DAS ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS CORRESPONDENTE AO CONCELLO DE LAXE

Descargar
Documento descargable

REGULAMENTO EMISORA MUNICIPAL

REGULAMENTO DA EMISORA DE RADIO MUNICIPAL DE LAXE

Descargar
Portal cidadán de Laxe © by Abertal