Taxas

Documento descargable

AUGA

ORDENANZA FISCAL N.º 7, REGULADORA DA TAXA POLA PRESTACIÓN DO SERVICIO DO SUBMINISTRO DOMICILIARIO DE AUGA POTABLE E POLA CONSERVACIÓN DE CONTADORES E A SÚA REPARACIÓN

Descargar
Documento descargable

APERTURA ESTABLECEMENTOS

ORDENANZA FISCAL REGULADORA N 4, TAXA POR LICENZA DE APERTURA DE ESTABLECEMENTOS

Descargar
Documento descargable

APERTURA DE GABIAS

Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola apertura de sondaxes ou gabias en terreos de uso público e calquera remoción do pavimento ou beirarrúas na vía pública

Descargar
Documento descargable

ENTRADA DE VEHÍCULOS

ORDENANZA FISCAL N.º 10, REGULADORA DA TAXA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE BEIRARRÚAS E RESERVA DE VÍA PÚBLICA PARA APARCAMENTO EXCLUSIVO, PARADAS DE VEHÍCULOS, CARGA E DESCARGA DE MERCANCÍAS DE CALQUERA CLASE

Descargar
Documento descargable

EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS

ORDENANZA FISCAL N.º 5, REGULADORA DA TAXA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

Descargar
Documento descargable

INSTALACION DE POSTOS FEIRAS E RODAXE CINEMATOGRÁFICA

ORDENANZA FISCAL N.º 9, REGULADORA DA TAXA POR POSTOS, BARRACAS, CASETAS DE VENDA, ESPECTÁCULOS OU ATRACCIÓNS SITOS EN TERREOS DE USO PÚBLICO E INDUSTRIAS DA RÚA E AMBULANTES E RODAXE CINEMATOGRÁFICA

Descargar
Documento descargable

LIXO

ORDENANZA FISCAL N.º 3, REGULADORA DA TAXA POLA PRESTACIÓN DO SERVICIO DE RECOLLIDA DO LIXO

Descargar
Documento descargable

MERCADO MUNICIPAL

ORDENANZA FISCAL SOBRE A TAXA POLA PRESTACIÓN DE SERVIZOS NO MERCADO MUNICIPAL DE ABASTOS DE LAXE

Descargar
Portal cidadán de Laxe © by Abertal