26/06/2020 2 POSTOS DE PERSOAL TÉCNICO PARA O PMIT [PUNTO MUNICIPAL DE INFORMACIÓN TURÍSTICA]

[Actualizado a 09 de xullo - última modificación]

CONVOCATORIA NO BOP DA CORUÑA

Data: 26/06/2020

Convocatoria para a selección de 2 postos de persoal técnico das oficinas de turismo no marco do financiamento concedido pola Deputación Provincial da Coruña aos concellos de menos de 50.000 habitantes para levar a cabo novas contratacións nas oficinas de turismo para o exercicio 2020 no Concello de Laxe.

Modalidade de contratación: duración determinada, por obra ou servizo determinado, a tempo completo.

Duración do contrato: 4 meses

Sistema de contratación: concurso de méritos

Presentación de solicitudes: 10 días naturais (do 27 de xuño ao 6 de xullo de 2020)

BOP DA CORUÑA NÚM. 95 DO VENRES 26/06/2020.

LISTAXE DE ADMITIDOS E EXCLUIDOS

Data: 09/07/2020

Aprobación da lista provisional de persoas admitidas e excluídas da convocatoria para a selección de 2 postos de persoal técnico das oficinas de turismo no marco do financiamento concedido pola Deputación Provincial da Coruña aos concellos de menos de 50.000 habitantes para levar a cabo novas contratacións nas oficinas de turismo para o exercicio 2020.

DESCARGAS

Portal cidadán de Laxe © by Abertal