02/06/2017 CONVOCATORIA PARA A CONTRATACION LABORAL TEMPORAL DE 11 PEÓNS PARA A LIMPEZA DE PRAIAS MARÍTIMAS DESTE CONCELLO DE LAXE PARA A CAMPAÑA 2017 (SUBVENCIONADO POLA DEPUTACIÓN DA CORUÑA)

AVISO IMPORTANTE

Período de inscrición (base quinta): 5 días hábiles a partir do seguinte á publicación desta convocatoria no Boletin Oficial da Provincia da Coruña.

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS:

Do 06/06/2017 ao 12/06/2017, ámbolos dous inclusive, no rexistro xeral do Concello de Laxe. 

As bases de contratación figuran publicadas no BOP núm. 104 de data de 05/06/2017.

LISTAXE DE ADMITIDOS E TRIBUNAL

Este martes 16 de xuño de 2017 publicanse a listaxe de admitidos e a composición do tribunal que cualificará o porceso selectivo para contratar 11 peóns de limpeza de praias marítimas do Concello de Laxe (ano 2017).

DESCARGAS E LIGAZÓNS

Portal cidadán de Laxe © by Abertal