08/06/2018 Bases para a contratación laboral temporal dun/dunha técnico/a para o punto municipal de información turística no concello de Laxe durante o verán do ano 2018

LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS E EXCLUIDOS

Faise público o decreto da alcaldía polo que se aproba a listaxe de admitidos e excluidos do proceso selectivo para cubrir unha praza de técnico de turismo (laboral temporal a xornada completa) para o punto municipal de información turística no Concello de Laxe durante o verán do ano 2018.

Abrése prazo de tres días hábiles para que aqueles solicitantes excluídos poidan emendar a causa de exclusión. [Data: 21/06/2018]

LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS E EXCLUIDOS / DATA E HORA COMEZO PROBAS

Publícase a listaxe de admitidos e excluídos, a composición do tribunal e a data e hora das probas da fase de oposición. [Data: 27/06/2018].

Portal cidadán de Laxe © by Abertal