10/07/2018 Bases que rexerán o procedemento de selección de persoal para a provisión, en réxime de dereito laboral temporal, de 5 postos de peóns e 1 posto de oficial de segunda do Concello de Laxe.

Bases que rexerán o procedemento de selección de persoal para a provisión, en réxime de dereito laboral temporal, de 5 postos de peóns e 1 posto de oficial de segunda do Concello de Laxe. Programa de integración laboral da Deputación da Coruña.

LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS E EXCLUIDOS / DATA E HORA COMEZO PROBAS

Faise público o decreto da alcaldía polo que se aproba a listaxe definitiva de admitidos e excluidos, os membros do tribunal e a data e a hora do inicio das probas da fase de oposición. [Data: 18/07/2018]

Portal cidadán de Laxe © by Abertal