11/10/2018 Modificación da ordenanza fiscal núm. 14 reguladora do Imposto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM)

Anuncio de información pública de modificación da ordenanza fiscal núm. 14  reguladora do Imposto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) deste Concello de Laxe

Portal cidadán de Laxe © by Abertal