02/10/2019 APROBACIÓN INICIAL DO DOCUMENTO DO PLAN PARCIAL DO SECTOR DE SOLO URBANIZABLE S. UBLE 1

A Xunta de Goberno Local do Concello de Laxe aprobou inicialmente na súa sesión celebrada o 16/09/2019 o documento do PLAN PARCIAL DO SECTOR DE SOLO URBANIZABLE S. UBLE 1.

 

Portal cidadán de Laxe © by Abertal