15/02/2021 Bases convocatoria proceso selectivo persoal funcionario interino dunha praza de Técnico de xestión, do grupo A, subgrupo A2, da Administración Xeral, Subescala de Xestión, así como creación dunha lista de reserva

PUBLICACIÓN BASES CONVOCATORIA (15/2/2021)

Data: 15-02-2021

Publicase no BOP da Coruña núm. 30 de luns 15 de febreiro de 2021 o anuncio das bases e convocatoria do proceso selectivo para cubrir con persoal funcionario interino unha praza de técnico de xestión, do Grupo A, subgrupo A2, escala de Administración Xeral, subescala de xestión, no Concello de Laxe e creación dunha lista de reserva.

Portal cidadán de Laxe © by Abertal