CONTRATO: SEGUROS DE RESPONSABILIDADE CIVIL XERAL DESTE CONCELLO E DA AGRUPACIÓN DE VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL DE LAXE.

• Fecha de publicación: 30-12-2009 • Fecha de actualización 31-12-2009

Publicado en: Página web o 30-12-2009
Estado Adjudicados definitivos
Importe do procedemento: 4.979,73 €

Adxudicatario:

Data de adxudicación provisional: 26/11/2009.

Publicación da adxudicación provisional no perfil: 03/12/2009.

Data de adxudicación definitiva: 29/12/2009.

Publicación da adxudicación definitiva no perfil: 30/12/2009.

Adxudicatario: MAPFRE EMPRESAS, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, CON ENDEREZO R/ CRISTINO ALVÁREZ NÚM. 1 - A CORUÑA -.

Importe total de adxudicación, con tódolos gastos engadidos, por período anual: 4.979,73 €.

Portal ciudadano de Laxe © by Abertal