OBRAS: SUBMINISTRO, ENTREGA E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS DA AMPLIACIÓN DA CASA DO CONCELLO DE LAXE.

• Fecha de publicación: 21-01-2010 • Fecha de actualización 23-02-2010

Publicado en: Página web o 21-01-2010
Estado Adjudicados definitivos

Adxudicatario:

Publicación da adxudicación provisional no perfil: 21/01/2010.

Data de adxudicación: 29/12/2009.
Publicación da adxudicación definitiva no perfil: 23/02/2010

Data de adxudicación: 18/02/2010

Adxudicatarios: DIS-MÓDULO, con CIF. B-15239965, e enderezo na Carretera Coruña-Santiago, Km. 15 - 15182- TABEAIO-Carral (A Coruña)-, e TECAM OFICINAS, S.A., con CIF. A-15285463, e enderezo na r / Gambrinus, núm. 47 - 15008-A CORUÑA-.

Importe adxudicación (sen ive): LOTE A) - MOBILIARIO - A DIS-MÓDULO.

IMPORTE BASE: 23.000,00 €

Importe IVE: 3.680,00 €

Importe total: 26.680,00 €


Importe adxudicación (sen ive): LOTE B) - BANCOS E CADEIRAS - A TECAM OFICINAS, S.A.

IMPORTE BASE: 6.999,25 €

Importe IVE: 1.119,88 €

Importe total: 8.119,13 €

Portal ciudadano de Laxe © by Abertal