CONTRATO: SEGUROS DE EDIFIZOS MUNICIPAIS, DE VIDA E PERSOAL MUNICIPAL E ÓRGANOS DE GOBERNO E DE ACCIDENTES VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL DE LAXE.

• Fecha de publicación: 30-12-2009 • Fecha de actualización 30-12-2009

Publicado en: Página web o 30-12-2009
Estado Adjudicados definitivos

Adxudicatario:

Data de adxudicación provisional: 04/12/2009.

Publicación da adxudicación provisional no perfil: 04/12/2009.

Data de adxudicación definitiva: 29/12/2009.

Publicación da adxudicación definitiva no perfil: 30/12/2009.

Adxudicatario: SEGUROS REY E SEOANE, CON ENDEREZO R/ MENÉNDEZ PIDAL, NÚM. 6 - BAIXO - A CORUÑA -.

Importe total de adxudicación, con tódolos gastos engadidos, por período anual: 5.260,08 €

Portal ciudadano de Laxe © by Abertal