Aviso Legal

RESPONSABILIDADE SOBRE A INFORMACIÓN

CONCELLO DE LAXE non asume ningunha responsabilidade derivada da conexión ou dos contidos das ligazóns a páxinas externas ás que se fai referencia na web.

CONCELLO DE LAXE reserva para si a facultade de efectuar, en calquera momento e sen necesidade de aviso previo, modificacións e actualizacións sobre a información contida ou na súa configuración ou presentación.


POLITICA DE PROTECCIÓN DE DATOS

De acordo co establecido pola normativa de Protección de Datos de Carácter Persoal, informámoslle que está a facilitar os seus datos de carácter persoal ao Responsable de Tratamento: CONCELLO DE LAXE (en adiante A ENTIDADE), con dirección Av. Cesáreo Pondal núm.26 — 15117 - LAXE (A CORUÑA) e correo electrónico de contacto: correo@laxe.es

1. 
DPD:

Pode contactar co Delegado de Protección de Datos do CONCELLO DE LAXE en dlorenzo@prevensystem.com.

2.  Finalidade do tratamento

Os datos recompilados serán unicamente os que vostede faga constar no seu correo electrónico. A ENTIDADE poderá tratar os seus datos de carácter persoal de acordo coas seguintes finalidades:

  • Xestionar a súa navegación a través do Sitio web.
  • Xestionar o servizo de Atención ao cidadán, para dar resposta ás dúbidas, queixas, comentarios ou inquietudes que poida ter relativas á información incluída no Sitio web, así como calquera outras consultas que poida ter.
  • Xestionar o cumprimento, mantemento, desenvolvemento e control de calquera relacións que a ENTIDADE manteña con vostede. No caso de que nos achegue Datos Persoais de terceiros, vostede responsabilízase de informar e obter o consentimento destes para ser achegados coas finalidades indicadas nos apartados correspondentes da presente Política de Privacidade e Cookies.
3.   Lexitimación do tratamento dos seus datos de carácter persoal

A lexitimación baséase no consentimento que vostede nos outorga ao utilizar o noso correo electrónico e enviarnos a información, e segundo os consentimentos que tivese facilitado na política de cookies.

4.   Destinatarios de cesións

Non cederemos os seus datos a terceiros, salvo por obriga legal.

5.   Dereitos

Por último, informámoslle dos seus dereitos en materia de protección de datos. 
  • Dereito a solicitar o acceso aos seus datos persoais.
  • Dereito a solicitar a súa rectificación ou supresión (dereito ao esquecemento).
  • Dereito a solicitar a limitación do seu tratamento, e a opoñerse ao tratamento 
  • Dereito á portabilidade dos datos 
Para exercer os seus dereitos non ten máis que realizar unha solicitude por escrito e acompañala dunha copia do seu DNI.

O CONCELLO DE LAXE dispón de formularios adecuados respecto diso. Non ten máis que solicitalos ou ben presentar o seu propio escrito en CONCELLO DE LAXE, con enderezo Av. Cesáreo Pondal núm.26 — 15117 - LAXE (A CORUÑA) e correo electrónico de contacto: correo@laxe.es  

6.- Medidas de seguridade  

O CONCELLO DE LAXE, ten implantadas as medidas técnicas e organizativas necesarias para garantir a seguridade dos seus datos de carácter persoal e evitar a súa alteración, a perda e o tratamento e/ou o acceso non autorizado, tendo en conta o estado da tecnoloxía, a natureza dos datos almacenados e os riscos provenientes da acción humana ou do medio físico e natural a que están expostas.


REPRODUCCIÓN DE CONTIDOS

A reprodución dos contidos desta web está autorizada sempre que se cite a súa orixe ou se solicite autorización. O usuario comprométese a usar esta web exclusivamente para uso persoal.


CONTAS DE CORREO

CONCELLO DE LAXE non se responsabiliza das contestacións que se realicen a través das distintas direccións de correo electrónico que aparecen nestas páxinas. A información obtida a través das contas de correo contidas nestas páxinas ten carácter simplemente informativo, sen que en ningún caso póidase derivar da mesma ningún efecto xurídico vinculante.


SERVIZO

Preténdese reducir ao mínimo as interrupcións do servizo e os problemas ocasionados por erros de carácter técnico. Non se asume ningunha responsabilidade respecto diso das interrupcións ou deficiencias no servizo, nin dos problemas que poidan resultar da consulta destas páxinas.


TERMOS DE USO

Está prohibido o envío de correo masivo non solicitado ou de correo non solicitado (SPAM) dirixido a contas de correo electrónico utilizadas nesta web.

Está prohibida a copia, distribución ou uso separadamente do texto ou resto de imaxes que o acompañan, dos gráficos, iconas, logotipos e imaxes dispoñibles neste Sitio web.

Está prohibido utilizar esta web con fins comerciais ou de maneira inadecuada atendendo á súa propia finalidade, agás que exista algunha función especificamente comercial inherente a algún servizo da páxina.

O usuario non poderá acceder ao sitio web de modo que dane, deteriore, inutilice ou sobrecargue os servizos e/ou a información ofrecida.


Portal cidadán de Laxe © by Abertal