PRESENTACIÓN

PRESENTACIÓN

CARITAS PARROQUIAL DE LAXE

CÁRITAS LAXE (LAXE, NANDE, SARCES, SERANTES E TRABA)

Cáritas Laxe ten o seu campo de acción en todas as parroquias do Concello de Laxe. Atende ao público todos os luns non festivos en horario de 5 a 6 da tarde.

A entrega de alimentos é, con carácter xeral, os terceiros luns de cada mes. Nos meses de agosto e decembro poden cambiar as datas de entrega dos paquetes de alimentos mensuais.

XUNTA DIRECTIVA

CONSILIARIO: D. Enrique Eugenio Redondo Mella

DIRECTOR: Rafael Martín Gómez

VICEDIRECTORA: Carmen Añón Vázquez

SECRETARIO: Jesús Antonio Bello Santos

TESOUREIRA: Isabel María Castro Añón

VOGAIS: Carmen Vilariño Rial, Sandra Vázquez Mira, Carmen Musí Pose, José Antonio Martínez Romero, Valentín Pérez Mouzo, Jesús Cacharrón Campos, Sonia Martínez Carabel, María Dolores Alvarellos López, e Sara Vázquez Lema.


XUNTA DIRECTIVA DE CÁRITAS LAXE (LAXE, NANDE, SARCES, SERANTES E TRABA)

MEMBROS DA XUNTA DIRECTIVA DE CÁRITAS LAXE


Portal cidadán de Laxe © by Abertal