Plan Especial Agra de Abaixo

Aprobación definitiva do Plan parcial da Agra-solo urbanizable delimitado 2 do Concello de Laxe.

O Pleno da Corporación Municipal, na sesión extraordinaria do 18 de marzo de 2016, aprobou definitivamente o Plan Parcial da Agra-solo urbanizable delimitado 2 do Concello de Laxe.

Anuncio da publicación no BOP de A Coruña
Anuncio da publicación do Diario Oficial de Galicia

Portal cidadán de Laxe © by Abertal