15/09/2021 Información sobre a convocatoria das probas para a obtención dos certificados de lingua galega

SERVIZO DE ORIENTACIÓN LABORAL LAXE

Información sobre a convocatoria das probas para a obtención dos certificados de lingua galega

O prazo de presentación e de: 14/09/2021 ata o 04/10/2021

Este procedemento está suxeito ao pago dunha taxa.

DATAS DA REALIZACIÓN DAS PROBAS

Terán lugar nos meses de novembro e/ou decembro de 2021, sempre que aevolución da crisesanitaria ocasionada pola Covid-19 o permita

Enlace: https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PL500C

Portal cidadán de Laxe © by Abertal