30/07/2019 CONVOCATORIA PARA A CONTRATACION LABORAL TEMPORAL DUNHA AUXILIAR ADMINISTRATIVA PARA O DEPARTAMENTO DE SERVIZOS SOCIAIS

Publicase os modelos de exames A e B coas súas correspondentes plantillas de respostas [29-08-2019].

RELACIÓN DE ASPIRANTES QUE SUPERARON O PROCESO SELECTIVO

Publicase o 03/09/2019 a relación de aspirantes que superaron o proceso selectivo para a 1 praza de auxiliar administrativo para Servizos Sociais do Concello de Laxe. Descargar o anexo para máis información.

Publicase o decreto da alcaldía sobre o nomeamento de persoal laboral temporal para a categoría de auxiliar administrativo para o departamento de servizos sociais [17/10/2019]

Portal cidadán de Laxe © by Abertal