24/09/2020 BANDO DE ALCALDÍA sobre a elección de Xuíz/a de Paz substituto/a

Convocatoria para a elección de xuíz/a de paz substituto/a de Laxe

Data: 30/09/2020

Lugar e prazo de presentación de solicitudes:

Lugar: Solicitudes segundo modelo Anexo I na que se fará constar que se reúnen todos e cada un dos requisitos establecidos e deberán presentarse no Rexistro Xeral do Concello.

Prazo: 15 días hábiles a contar dende o seguinte o da publicación deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia. BOP Martes, 29 de setembro de 2020. O periodo para presentar solicitudes abrangue desde o 30/09/2020 ao 21 de outubro (ámbolos dous inclusive). 

Máis información: https://bit.ly/347Dk8f

DESCARGAS

Portal cidadán de Laxe © by Abertal