30/08/2022 Nomeamento de Lucas Meda Herbojo como Técnico de xestión, persoal funcionario interino por acumulación de tarefas, pertencente ao grupo A, Subgrupo A2, da Administración Xeral, Subescala de Xestión no Concello de Laxe

Descarga o PDF na seguinte icona:

Portal cidadán de Laxe © by Abertal