04/03/2021 PROCEDEMENTO DE SELECCIÓN DE PERSOAL DE 5 POSTOS DE PEÓNS. [PROGRAMA DE INTEGRACIÓN LABORAL DA DEPUTACIÓN DA CORUÑA 2021]

[Actualizado a 09 de abril - última modificación]

PUBLICACIÓN DAS BASES E CONVOCATORIA

Data: 04/03/2021

Publícase no BOP da Coruña núm. 42 do xoves 4 de marzo de 2021 as Bases que rexerán o procedemento de selección de persoal para a provisión, en réxime de dereito laboral temporal, de 5 postos de peóns para o Concello de Laxe - PIL 2021.

LISTA DEFINITIVA, TRIBUNAL E INICIO FASE DE OPOSICIÓN

Data: 23/03/2021

Aprobación da lista definitiva de persoas admitidos e excluídos convocatoria selección de persoal para a provisión, en réxime de dereito laboral temporal, de 5 postos de peóns. Programa de integración laboral da Deputación da Coruña 2021. Nomeamento do tribunal, e data e hora do inicio da fase de oposición.

ACTA DO TRIBUNAL CO RESULTADO DO PROCESO SELECTIVO

Data: 26/03/2021

Publícase a acta do tribunal avaliador co resultado do proceso selectivo.

DECRETO DE NOMEMENTO DE 5 PEONS

Data: 09/04/2021

Publícase o decreto de nomeamento dos 5 peons que superaron o proceso selectivo [PIL 2021]. 

Portal cidadán de Laxe © by Abertal