23/06/2021 BASES DA CONVOCATORIA PARA A CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DE 6 SOCORRISTAS PARA O SERVIZO DE VIXILANCIA E SOCORRISMO NAS PRAIAS DO CONCELLO DE LAXE, PREVIA SELECCIÓN POLA OFICINA DE EMPREGO DE CARBALLO. CONVOCATORIA DO ANO 2021

[Actualizado a 5 de agosto - última modificación]

A convocatoria correspondente indica realizar a preselección de persoas candidatas a través da Oficina do Servizo Público de Emprego de Carballo, que realizará unha sondaxe de demandantes e posteriormente remitiraa a este Concello.

As persoas que desexen formar parte desta preselección é necesario estar inscrito/a na Oficina do Servizo Público de Emprego de Carballo na seguinte ocupación:

• Socorrista

Características xerais contratación:

Clase: persoal laboral temporal a xornada completa

Nivel de titulación mínimo esixido: graduado escolar ou graduado en educación secundaría obrigatoria ou equivalente

Outros requisitos: Título de socorrista acuático ou titulación equivalente

Inscrición no Rexistro Profesional de Socorristas Acuáticos de Galicia

Duración do contrato: 2 meses

Máis información: Servizo de Emprego e Promoción Económica.

Teléfono: 981706908

Pendente de comunicación oficial de concesión da subvención por parte da Consellería de Emprego e Igualdade.

BASES DO PROCESO SELECTIVO - SOCORRISTAS

Data: 02/07/2021

Publícanse as base do proceso selectivo para a contratación de 7 socorristas para o servizo de vixilancia e socorrismo nas praias do Concello de Laxe.

LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS E EXCLUIDOS - TRIBUNAL CUALIFICADOR - INICIO PROCESO SELECTIVO

Data: 09/07/2021

Publícase a listaxe de admitidos e excluido deste proceso selectivo, a composición do tribunal cualificador e a data e hora do inicio do proceso seelctivo.

Convocar aos aspirantes admitidos/as para a realización das probas selectivas da fase de oposición para o luns 12 de xullo de 2021, ás 9.00 horas na casa do concello de Laxe, sita na Avda. Cesáreo Pondal, núm. 26 de Laxe.

ACTA DO TRIBUNAL - FASE DE OPOSICIÓN - RESULTADOS

Data: 12/07/2021

Publícase a acta do tribunal cos resultados do proceso selectivo.

DECRETO DE NOMEAMENTO

Data: 15/07/2021

Publícase o decreto de nomeamento dos aspirantes que superaron o proceso selectivo para o posto de socorrista.

2ª LISTA DE ADMITIDOS - TRIBUNAL E INICIO PROCESO SELECTIVO

Data: 20/07/2021

Publícase a aprobación da 2ª lista de admitidos/excluídos á convocatoria para a contratación de 6 socorristas para o servizo de vixilancia e socorrismo nas praias do concello de Laxe, convocatoria 2021.

ACTA DO TRIBUNAL COS RESULTADOS DO 2º PROCESO SELECTIVO

Data: 22/07/2021

Publícase a acta do tribunal cos resultados do 2º proceso selectivo.

DECRETO DE NOMEAMENTO

Data: 05/08/2021

Publícase o decreto de nomeamento dos socorristas da segunda quenda.

DESCARGAS

Portal cidadán de Laxe © by Abertal