13/07/2021 CONTRATACION LABORAL TEMPORAL DUN/DUNHA INFORMADOR/A TURÍSTICO/A PARA O PUNTO MUNICIPAL DE INFORMACIÓN TURÍSTICA DO CONCELLO DE LAXE DURANTE O VERÁN DO ANO 2021

[Actualizado a 30 de xullo - última modificación]

PUBLICACIÓN DAS BASES DO PROCESO SELECTIVO

Data: 13/07/2021

Publícanse as bases para a contratación dun informador turístico para o Punto Municipal de Información turística do Concello de Laxe. A convocatoria deste proceso selectivo realizarase mediante oferta de emprego na Oficina de Emprego de Carballo.

PROVIDENCIA DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES | ANEXO I

Data: 15/07/2021

Presentación de solicitudes ao proceso de contratación de persoal para o programa de subvencións da Axencia Turismo de Galicia para o financiamento do gasto de persoal de turismo no ano 2021.

Publicación do Anexo I.

LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS - TRIBUNAL CUALIFICADOR - INICIO DO PROCESO SELECTIVO

Data: 22/07/2021

Publícase o decreto de aprobación da lista de admitidos, a composición do tribunal cualificador, e a data, hora e lugar de inicio do proceso seelctivo.

ACTA DO TRIBUNAL - RESULTADOS DO PROCESO SELECTIVO

Data: 28/07/2021

Publícase  a acta do tribunal cos resultados da fase de oposición e aspirantes que superaron o proceso selectivo.

DECRETO DE NOMEAMENTO

Data: 30/07/2021

Publícase o Decreto de nomeamento expte. contratación información turística 2021.

DESCARGAS

Portal cidadán de Laxe © by Abertal