Outros organismos

Relación de organismos públicos y Asociacións de Consumidores que también le pueden ayudar en tus reclamaciones de consumo:

INSTITUTO GALEGO DE CONSUMO:

· Teléfono de Información al Consumidor: 900 23 11 23

· Servizos Centrais
Praza de Europa 10 A-2°
Área Central - Polig. Fontiñas
Santiago de Compostela
Tel. 981544.512
Fax. 981.544599
e-mail: igc@xunta.es

· Servizo Provincial de Consumo
Edificicio Servizos Múltiples
Monelos s
Praza Luis Seoane s
Tel: 981184969
Fax: 981184976
A Coruña
e-mail: gonzalo.varela.porto@xunta.es

· Laboratorio de Consumo de Galicia
Torres Quevedo, 3-5
(Polígono A Grela)
Tel: 981259596
Fax: 981141280
15071 A Coruña
e-mail: laboratorio.consumo@xunta.es

· Centro de Documentación
Torres Quevedo, 3-5
(Polígono A Grela)
Tel: 981259420
Fax: 981141280
15071 A Coruña
e-mail: centro.doc.igc@xunta.es

ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES:

· Asociación Provincial de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios de A Coruña.

Cantón Grande 6 4°E
15003 A Coruña
Tel. 981225276
Fax. 981221013


OTROS ORGANISMOS:

· Federación Galega de Municipios e Provincias
Rúa Varsovia, portal 4-C, piso 6º Fontiñas-Área Central
15703 SANTIAGO DE COMPOSTELA


Portal ciudadano de Laxe © by Abertal